Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

Aktiehandel

Box Destilleri ABs aktier handlas sedan september 2011 på Alternativa  Aktiemarknaden.

Alternativa Aktiemarknaden är en marknadsplats för handel i onoterade aktier och står sedan 2003 under Finansinspektionens tillsyn. Man organiserar handel i ett 30-tal små- och medelstora företag.

Handel sker regelbundet, oftast en gång per månad, för att skapa och samla likviditet i aktien. Varje handelsperiod består av fyra dagar. För att kunna köpa eller sälja aktier behöver Du registrera Dig som kund hos Alternativa. Registreringen är kostnadsfri och sker enkelt via Alternativas hemsida.