Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

Alternativ och priser

Här nedan hittar du beskrivningar för våra två standardfat samt olika tilläggstjänster. Vi har naturligtvis ett större utbud av fattyper. De hittar du i vår webshop här.

BOURBONANKARE

Box_KentuckyTotalt för fat och innehåll:
Vårt orökiga recept                  21.400:-
Vårt rökiga recept                    22.900:-

I detta totalpris ingår fatet, ett lån till High Coast Whisky för fatets innehåll, fatfyllning, fatplakett, hanteringskostnad årligt fatprov, buteljering, etikettering, frakt till utlämningsstället och kostnaden för lagring och försäkring under de första tre åren.

Fatet:
Pris för fatet                                 9.400:- (inkl. moms)

Fatets innehåll:
Orökig Whisky                         12.000:- som lån
Rökig Whisky                           13.500:- som lån

 

OLOROSO SHERRYANKARE

Totalt för fat och innehåll:
Box_OlorosoVårt orökiga recept                   22.900:-
Vårt rökiga recept                     24.400:-

I detta totalpris ingår fatet, ett lån till High Coast Whisky för fatets innehåll, fatfyllning, fatplakett, hanteringskostnad årligt fatprov, buteljering, etikettering, frakt till utlämningsstället och kostnaden för lagring och försäkring under de första tre åren.

Fatet:
Pris för fatet                                 10.900:- (inkl. moms)

Fatets innehåll:
Orökig Whisky                          12.000:- som lån
Rökig Whisky                            13.500:- som lån

 

LÅNET

Rådande lagstiftning gör att vi inte har möjlighet att sälja Whisky direkt till dig. Därför är det belopp du betalar uppdelat på en summa för köp av fatet och en summa som är ett lån till oss som betalas tillbaka när Whiskyn buteljeras. Som motprestation för lånet fyller vi ditt Ankare och reserverar innehållet för dig.

 

TILLÄGGSTJÄNSTER

Extra lagring, utöver tre år                                                                600:-/år
Hanteringskostnad extra fatprov (utöver kostnad för sprit)     200 kr per fatprov
Smaknoter och bedömning av återstående lagringstid              1000:-
Byte av text på fatskylt                                                                       250:-
Fyllning med av oss förlagrad tvåårig sprit                                  5000:-
Delbuteljering (antalet ska vara delbart med sex)                      1500 kr
Flera etikettexter/logotyper                                                            250kr  per extra text/logotyp
Spädning vid buteljering ( min 48 %)                                           500 kr
Frakt av tömt fat                                                                                400 kr
Hyra ej uthämtade flaskor efter 60 dagar,
Danmark-Tyskland (per månad)                                                  300 kr

Alla priser är inkl moms

 

UTHÄMTNING

Vad kommer dina flaskor att kosta
När du buteljerar ditt fat och hämtar ut flaskorna ska du betala den sista delen av kostnaden för din färdiga whisky. Det är alkoholskatt, moms samt utlämningsställets påslag. Det slutgiltiga priset per flaska vet vi först när vi har mätt upp den exakta alkoholstyrkan på din whisky och kan beräkna skatten.

Räkneexempel på flaskpriser i de olika länderna med dagens gällande alkoholskatter, valutakurser och momssatser. Observera att vi i detta exempel räknat med 68 flaskor efter 3 års lagring och ett bourbonfat som vid köpet kostar 21 400 kronor varav en lånedel om 12 000 kronor. Räknat på 68 flaskor och 58 % alkohol, orökt recept på bourbonfat blir priset beräknat att betala vid uthämtningen enligt nedan.

Sverige                      453 sek/flaska
Danmark                  344 sek/flaska
Estland                      364 sek/flaska
Tyskland                   300 sek/flaska

Ovanstående priser är omräknade till svenska kronor enligt kursen Danska kronor 1,30 och Euro 10 kronor. I Danmark betalas flaskorna med Danska kronor i Estland och Tyskland betalas flaskorna i Euro. Observera att avstämning av aktuell valutakurs görs vid varje utlämningstillfälle och kan därför avvika från ovanstående exempel.

I vårt exempel ovan baseras kostnaden för alkoholskatt enligt följande alkoholskatter per liter 100% alkohol:
Sverige 516,59 kronor per liter
Danmark 150 DKK per liter
Estland 21,72 € per liter
Tyskland 13,03 € per liter

Momssatser har beräknats enligt nedan:
Sverige 25%
Danmark 25%
Estland 20%
Tyskland 19%

Jämförbar totalkostnad inklusive fat vid en lagring blir för 68 flaskor:

Sverige              591 kronor/ flaska                      40 188 kronor totalt för 68 flaskor

Danmark           482 kronor/ flaska                      32 776 kronor totalt för 68 flaskor

Estland              502 kronor/ flaska                      34 136 kronor totalt för 68 flaskor

Tyskland           438 kronor/ flaska                      29 784 kronor totalt för 68 flaskor

Vid lagring avdunstar varje år ca 3-5% vilket gör att innehållet i fatet minskar vilket gör att antalet flaskor succesivt minskar beroende på hur lång lagringstiden blir.

 

FYLL DITT FAT EN ANDRA GÅNG

Refill, ett perfekt sätt att fortsätta fatresan
När du buteljerar ditt fat är återfyllning av fatet en mycket bra idé. Inte bara ekonomiskt, du äger ju redan fatet, utan även smakmässigt. En refill ger dig möjlighet att exempelvis byta recept eller att verkligen nyttja den smakprofil som fatet byggt upp.

Priser refill:

Orökt recept 15 200 kr
Rökigt recept 16 700 kr

Kontakta oss på 0612-530 60 så berättar vi mer om dina möjligheter att återfylla fatet vid buteljering.