Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

Alternativ och priser

BOURBONANKARE

Box_KentuckyTotalt för fat och innehåll:
Vårt orökiga recept                  21.400:-
Vårt rökiga recept                    22.900:-

I detta totalpris ingår fatet, ett lån till Box för fatets innehåll, fatfyllning, fatplakett, hanteringskostnad årligt fatprov, buteljering, etikettering, frakt till utlämningsstället och kostnaden för lagring och försäkring under de första tre åren.

Fatet:
Pris för fatet                                 9.400:- (inkl. moms)

Fatets innehåll:
Orökig Whisky                         12.000:- som lån
Rökig Whisky                           13.500:- som lån

 

OLOROSO SHERRYANKARE

Totalt för fat och innehåll:
Box_OlorosoVårt orökiga recept                   22.900:-
Vårt rökiga recept                     24.400:-

I detta totalpris ingår fatet, ett lån till Box för fatets innehåll, fatfyllning, fatplakett, hanteringskostnad årligt fatprov, buteljering, etikettering, frakt till utlämningsstället och kostnaden för lagring och försäkring under de första tre åren.

Fatet:
Pris för fatet                                 10.900:- (inkl. moms)

Fatets innehåll:
Orökig Whisky                          12.000:- som lån
Rökig Whisky                            13.500:- som lån

 

LÅNET

Rådande lagstiftning gör att vi inte har möjlighet att sälja Whisky direkt till dig. Därför är det belopp du betalar uppdelat på en summa för köp av fatet och en summa som är ett lån till oss som betalas tillbaka när Whiskyn buteljeras. Som motprestation för lånet fyller vi ditt Ankare och reserverar innehållet för dig.

 

TILLÄGGSTJÄNSTER

Extra lagring, utöver tre år                                                                600:-/år
Hanteringskostnad extra fatprov (utöver kostnad för sprit)     200 kr per fatprov
Smaknoter och bedömning av återstående lagringstid              1000:-
Byte av text på fatskylt                                                                       250:-
Fyllning med av oss förlagrad tvåårig sprit                                  5000:-
Delbuteljering (antalet ska vara delbart med sex)                      1500 kr
Flera etikettexter/logotyper                                                            250kr  per extra text/logotyp
Spädning vid buteljering ( min 48 %)                                           500 kr
Frakt av tömt fat                                                                                400 kr
Hyra ej uthämtade flaskor efter 60 dagar,
Danmark-Tyskland (per månad)                                                  300 kr

Alla priser är inkl moms

 

UTHÄMTNING

Vad kommer dina flaskor att kosta
När du buteljerar ditt fat och hämtar ut flaskorna ska du betala den sista delen av kostnaden för din färdiga whisky. Det är alkoholskatt, moms samt utlämningsställets påslag. Det slutgiltiga priset per flaska vet vi först när vi har mätt upp den exakta alkoholstyrkan på din whisky och kan beräkna skatten.

Räkneexempel på flaskpriser i de olika länderna med dagens gällande alkoholskatter, valutakurser och momssatser. Räknat på 63 flaskor och 58 % alkohol, orökt recept på bourbonfat blir totalpriset per flaska:

Sverige                      467 sek/flaska
Danmark                 346 sek/flaska
Estland                     345 sek/flaska (ink höjd alkoholskatt fr o m 2016)
Tyskland                  303 sek/flaska

 

FYLL DITT FAT EN ANDRA GÅNG

Refill, ett perfekt sätt att fortsätta fatresan
När du buteljerar ditt fat är återfyllning av fatet en mycket bra idé. Inte bara ekonomiskt, du äger ju redan fatet, utan även smakmässigt. En refill ger dig möjlighet att exempelvis byta recept eller att verkligen nyttja den smakprofil som fatet byggt upp.

Priser refill:

Orökt recept 15 200 kr
Rökigt recept 16 700 kr

Kontakta oss på 0612-530 60 så berättar vi mer om dina möjligheter att återfylla fatet vid buteljering.