Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

Bolagsstämmokommuniké

Med anledning av den tidigare publicerade granskningsrapporten avhölls extra bolagsstämma i Box Destilleri AB den 8 september 2015 kl 0900 på destilleriet i Sörviken, Bjärtrå.

Granskningsrapporten framlades för stämman och lades sedan till handlingarna.

Bjärtrå, den 8 september 2015

Styrelsen för Box Destilleri AB