Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bolagsstämmokommuniké

Med anledning av den tidigare publicerade granskningsrapporten avhölls extra bolagsstämma i Box Destilleri AB den 8 september 2015 kl 0900 på destilleriet i Sörviken, Bjärtrå.

Granskningsrapporten framlades för stämman och lades sedan till handlingarna.

Bjärtrå, den 8 september 2015

Styrelsen för Box Destilleri AB