Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

Box historia

Idén om Box Whisky föddes på hösten 2004 när Mats och Per de Vahl insåg att det gamla kraftverket i Box skulle vara en fantastisk plats för ett whiskydestilleri.

På våren 2005 reste Mats och Per till Skottland och besökte ett antal destillerier. Under resan växte idén om egen tillverkning av maltwhisky vid Ångermanälvens strand till en övertygelse. Vid hemkomsten hade de inga större svårigheter att övertala en handfull lokalt rotade whiskyvänner att ansluta och grunda Box Destilleri.

Våren 2010 hade vi säkrat det kapital som behövdes för att genomföra bygget av destilleriet. Vi kunde då beställa våra specialritade destillationspannor och påbörja arbetet med att renovera och iordningställa den vackra gamla industribyggnaden. I slutet av samma år rann de första dropparna ur destillationspannan.

Om platsen Box

Det nybyggda kraftverket år 1912

Om platsen Box

Även om whiskytillverkning är en ny näring för Ådalen är platsen vi verkar på industrihistoriskt intressant och intimt förknippad med de verksamheter som fick området att blomstra och Sverige att växa fram som en modern handels- och industrination. Platsen har fått sitt namn från det företag – AB Box – som från 1850-talet drev en såg på det som idag är vår udde i Ångermanälven. Sågen tillverkade lådämnen för export till den stora och lönsamma engelska marknaden, därav namnet Box.

Sommaren 1890 brann dock såväl såg som brädgård och arbetarbostäder ner och byggdes inte upp på nytt. 1894 såldes markområdet istället till Ådalen Flottningsförening som bildade AB Box Kraftverk och uppförde den byggnad som idag inrymmer vårt destilleri. Den vackra röda tegelbyggnaden stod klar 1912 och var från början ett vedeldat ångkraftverk som levererade ström till världens största sorteringsverk för timmer vid Sandslån.

Redan 1924 stängdes ångpannan när anläggningen blev utkonkurrerad av vattenkraften. Byggnaden användes därefter som ställverk fram till början av 60-talet. När Mats de Vahl 1991 räddade byggnaden från ett grymt rivningsöde hade den stått och förfallit i mer än trettio år.