Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

Om platsen Box

Det nybyggda kraftverket år 1912

Om platsen Box

Även om whiskytillverkning är en ny näring för Ådalen är platsen vi verkar på industrihistoriskt intressant och intimt förknippad med de verksamheter som fick området att blomstra och Sverige att växa fram som en modern handels- och industrination. Platsen har fått sitt namn från det företag – AB Box – som från 1850-talet drev en såg på det som idag är vår udde i Ångermanälven. Sågen tillverkade lådämnen för export till den stora och lönsamma engelska marknaden, därav namnet Box.

Sommaren 1890 brann dock såväl såg som brädgård och arbetarbostäder ner och byggdes inte upp på nytt. 1894 såldes markområdet istället till Ådalen Flottningsförening som bildade AB Box Kraftverk och uppförde den byggnad som idag inrymmer vårt destilleri. Den vackra röda tegelbyggnaden stod klar 1912 och var från början ett vedeldat ångkraftverk som levererade ström till världens största sorteringsverk för timmer vid Sandslån.

Redan 1924 stängdes ångpannan när anläggningen blev utkonkurrerad av vattenkraften. Byggnaden användes därefter som ställverk fram till början av 60-talet. När Mats de Vahl 1991 räddade byggnaden från ett grymt rivningsöde hade den stått och förfallit i mer än trettio år.