Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

Datum för fredagsprovningarna

Fredag                  Sista anmälningsdag

Mars 24                                       22/2
Maj 19                                        8/5
Juni 16                                        5/6
Aug 25                                        15/8
Sept 29                                        19/9
Nov 17                                          7/11