Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

Delbuteljering

Två olika whiskies ur samma fat!

Väljer du delbuteljering, buteljeras 18 flaskor ur ditt fat.

En delbuteljering påverkar förutsättningarna för den whisky som är kvar i fatet.

Kortfattat kan sägas att ju större mängd luft som finns i fatet desto mer ökar oxidationen. Oxidering gynnar på många sätt utvecklingen av smakämnen. Däremot minskar ekens möjligheter att påverka whiskyn.

Under lagringen gör temperaturvariationerna att whiskyn expanderar. I ett fullt fat har den ingenstans att ta vägen annat än in i ekens porer där mycket av smakutvecklingen sker. I ett fat med en luftspalt kommer vätskan istället att trängas upp i denna.

Ett delbuteljerat fat kommer alltså att få mindre smak av eken, men desto mer av oxideringen. Eftersom mycket av smakerna från eken kommer tidigt i lagringsprocessen kan delbuteljering betyda att man får en smakrik men rundare och mjukare whisky.

Det ekonomiska vid delbuteljering
Utöver det du betalar för dina flaskor vid uthämtning, debiterar vi en engångskostnad på 1500 kronor inklusive moms.
Återbetalning av lån sker när hela fatet slutbuteljeras.