Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

Årsstämma i Box Destilleri AB

Aktieägarna i Box Destilleri AB, kallas härmed till årsstämma den 25 mars 2015, kl. 17.00,

Plats:
Box Destilleri
Sörviken 140
872 96 Bjärtrå