Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

Fakta

PLATSENS HISTORIA

Box Destilleri har sin början långt tillbaka i den svenska industrihistorien. Namnet Box kommer från den tid då Norrlands skogar, malm och vattenkraft – och tusenden av hårda livsöden – byggde vårt land. Vid Ångermanälven låg vid 1800-talets mitt mängder med sågverk och träindustrier, som sågade upp och förädlade det timmer som flottades på älven. Ett av dessa sågverk tillverkade lådämnen som exporterades till England. Företaget hette AB Box. Som så många av tidens sågverk förstördes Box i en brand 1890.

I början av 1900-talet fanns världens största sorteringsverk för timmer i älven utanför Box. Ådalens Flottningsförening hade förvärvat marken där det gamla sågverket legat. Flottningen behövde energi och 1912 uppförde man ett vedeldat ångkraftverk i en vacker röd tegelbyggnad på platsen. Box Kraftverk var inte i drift mer än ett tiotal år då vattenkraft ersatte ångpannan. Byggnaden togs i stället i bruk som ställverk till vilket den användes fram till början av 1960-talet. Det gamla kraftverket hamnade då i en törnrosasömn och var mycket nära att rivas, när Mats de Vahl i början av 1990-talet tog över och restaurerade den förfallna byggnaden för att inreda ateljé och konstutställningslokal.

IDÉN OM WHISKYTILLVERKNING

Idén att tillverka whisky i Box gamla kraftverk föddes 2004 då Mats och hans bror Per de Vahl förstod att byggnaden hade ett fantastiskt läge för whiskyproduktion. En tid senare reste de båda bröderna till Skottland. Vid hemkomsten från Skottland hade bröderna de Vahl inga större svårigheter att övertala en handfull lokalt rotade whiskyvänner att ansluta och grunda företaget Ådalen Destilleri AB.

Efter flera års förberedelser och finansieringsarbete kunde ett whiskydestilleri installeras och tas i drift i det gamla kraftverket. En stor del av destilleriutrustningen köptes in från Vin & Sprits nedlagda fabrik i Sundsvall. Klockan 18 minuter över tio, på förmiddagen den 10 december 2010 destillerades de första dropparna Box singelmaltwhisky.

SVENSK MALTWHISKY I VÄRLDSKLASS

I dag producerar Box Destilleri sex dagar i veckan och tillverkar 100 000 liter ren alkohol per år, vilket gör oss till ett betydande destilleri bland nystartade världswhiskydestillerier. Vi använder råvaror som ger oss unika förutsättningar att skapa ett högkvalitativt destillat. Malten vi använder är av gammaldags pilsnermalttyp. Vi köper malt både i Sverige och på kontinenten.

I dag är ägarskapet i Box Destilleri AB spritt på närmare 1400 aktieägare och intresset för att engagera sig i bolaget och för att uppleva det så hyllade destillatet växer för varje dag. Det gamla kraftverket med sin tegelröda skorsten har rest sig igen, och i lagerhusen mognar framtiden.