Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

Fatresa till Tallin

Den sista helgen i augusti reste ett sextiotal personer med Viking Line till Tallin för att hämta ut buteljeringar från egna fat. Det blev en stor upplevelse för oss alla att vara med ombord och många glada miner när man äntligen fick ta hem sin egen Box whisky.

Här en bild från gänget ombord.

Tallin