Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

Flasketikett

Så här ser flasketiketten ut, och det här gäller.
På etiketten trycks alla uppgifter om ditt fat, det vill säga fatnummer, recept, fattyp, fatfyllningsdatum, buteljeringsdatum, alkoholstyrka, fatstorlek, flaskstorlek. Här finns också plats för egen text eller logotyp. Utrymmet är 6 cm brett och 3 cm högt. Fungerar även med färgtryck.

Vill du ha en logotyp, måste den vara i JPG, JPEG-format, färgtryck fungerar och du mailar den bifogad i en fil till oss.

I buteljering ingår en och samma text eller logotyp för samtliga buteljerade flaskor ur fatet.
Önskas olika texter/logotyper, tar vi ut en ställkostnad på 250,- ink moms per olik text/logotyp.
Exempel:
Fatägare vill ha en och samma personliga text på alla sina flaskor = 0,-
Fatägare vill ha tre olika personliga texter på de flaskor som blir = 2 x 250,-