Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

Lagerhusets alla väggar är nu på plats

Idag den 6 februari sattes det sista väggelementet på plats på vårt nya lagerhus som kommer att rymma mellan 12.000 till 13.000 fat. Här ser vi en bild med det gamla lagerhuset nedanför det nya.