Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

Lagring

De viktigaste formella kraven för att den sprit vi producerar ska få kallas för whisky
är att den lagrats på fat, som rymmer maximalt 700 liter, under minst tre år.

 

_DSC0442Det som händer under mognadslagringen är ett komplicerat växelspel mellan träet i faten, syret i luften och den sprit man fyllt faten med. Upp mot två tredjedelar av smaken i den färdiga whiskyn kommer från fatet. Därför är det viktigt att lägga lika mycket kärlek och omsorg vid att välja ut rätt fat för lagringen och att skapa de optimala lagringsförhållandena som man lagt på att tillverka en sprit av hög kvalitet.

Samtidigt är vi övertygade om att det är avgörande att man gjort rätt från början. En riktigt bra färdiglagrad whisky förutsätter att det man från början fyller faten med håller hög klass. Det går inte att kompensera för ett halvbra destillat genom att göra ”extra rätt” i arbetet med fatval och lagring.

Poängerna med den långa, tålamodsprövande tid som spriten ska tillbringa i fat i de kyliga, fuktiga lagerhusen är flera.

Till att börja med ska whiskyn dra ur smak- doft- och färgämnen ur ekträet i faten. Redan detta är en komplex kemisk process där bland annat sockerarter, estrar, alkaloider och glykosider extraheras ur eken och blandas med spriten. Även rester av den dryck faten varit fyllda med tidigare lakas naturligtvis ur och bidrar till utvecklingen av whiskyns smak.

 

_DSC0436I whiskyn från Box kommer all den färdiga dryckens kulör från faten som den har lagrats i. Det är annars, märkligt nog, väldigt vanligt förekommande att man färgar whisky med sockerkulör. Sådant ägnar vi oss självfallet inte åt.

Fatlagringen ska dock inte enbart tillföra ämnen till whiskyn. Vissa oönskade ämnen och kemiska föreningar som finns i den nydestillerade spriten försvinner istället under lagringen genom olika kemiska reaktioner. Vi ser dock detta som den del av lagringskemin som är minst avgörande för Box. Vårt mål är att ha så lite oönskade ämnen som möjligt i vårt nydestillat och vårt mått på ett riktigt bra destillat är att det ska gå att dricka med behållning redan före lagring.

Slutligen ska whiskyn också, som en viktig del av processen att omvandla den unga lite kantiga spriten till en rund och mogen whisky, genomgå en oxidationsprocess i kontakten med det omgivande syret.

 

 

Box_Ankare_Lagerhus_Tät2_Webb

För att allt detta ska kunna hända måste faten ges rätt förutsättningar i form av yttre förhållanden. Ekträ är tätt och hårt och ger bra förutsättningar för att skapa täta fat. Samtidigt är träytan på fatens insida naturligt perforerad med mikroskopiska porer. För att mognadslagringens komplexa kemiska reaktioner ska kunna ske vill man att vätskan i fatet passerar igenom dessa kapillärkärl. Därför är det viktigt med lagringsförhållanden där faten får ”andas” genom variationer i temperatur och luftfuktighet.

Det är lätt att lockas att eliminera dessa fluktuationer i temperatur och fuktighet genom att utnyttja redan befintliga bergrum för lagringen. Vi är dock övertygade om att såväl de större temperaturskillnaderna orsakade av årstidsväxlingar som de mindre variationerna över dygnet är viktiga för whiskyn. Vi har därför beslutat att all whisky från Box ska lagras i egna lagerhus i direkt anslutning till destilleriet. Och alltid ovan jord så att såväl temperatursvängningar som förändringar i fuktighet – i form av markfukt som tillåts att komma rakt in i lagerhuset – kan hjälpa oss i lagringen.