Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

Malning

Det mältade kornet transporteras till Box med lastbil och lagras i en maltsilo innan det ska användas i vår tillverkningsprocess.

Vi har fyra maltsilor på destilleriet. Var och en av dem rymmer 13 ton malt.

När malten har fått vila i några veckor ska den malas till ett grovt mjöl som vi kallar gröpe.

Maltkvarnen är en över 100 år gammal fyrvalsad Boby som tidigare bland annat har tjänstgjort på ett sedan länge nedlagt bryggeri där Heathrow flygplats nu ligger.

Att mala de 1 200 kilo malt vi behöver till en batch tar ungefär en timma. Det är viktigt att sammansättningen mellan fint mjöl, krossad malt och skaldelar blir rätt för att mäskningen ska fungera.