Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

Måndag den 14:e är sista dag för emissionen

Nu har du några få dagar på dig att teckna dig för aktier i Box destilleri.
Senast på måndag den 14 ska anmälningssedeln vara ifylld. Som aktieägare
kommer du att få möjlighet att förboka den första flaskan Box whisky i juni
2014. Du kommer också att bli erbjuden många andra roliga och intressanta
whiskyupplevelser som vänder sig specifikt till dig och andra aktieägare.
Minsta teckningsposten är 300 aktier, pris per aktie 14 kr, pris per post 4
200 kr. Du hittar all information om emissionen på boxwhisky.se. Där laddar
du också ner anmälningssedeln som du ska skicka in. Glöm inte att den måste
vara signerad för att vara giltig. Glöm inte att du måste ha ett VP-konto
eller en depå för att kunna köpa aktier. Det får du sekundsnabbt av din
bank.