Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

Ny ordförande och styrelseledamot för Box Destilleri AB

Ny ordförande och styrelseledamot för Box Destilleri AB

Johan Nikola Sundsvall och Gabriella Axelsson Göteborg är de två nya i styrelsen.

 

Vid årsstämman för Box Destilleri AB som avhölls den 15 april kunde styrelsen redovisa ett mycket framgångsrikt 2013 där samtliga mål och prognoser överträffats.

Vid stämman valdes Johan Nikola till ny ordförande efter avgående Anders Larsson

Johan Nikula är ordförande och tf klubbdirektör i GIF Sundsvall. Johan har en bakgrund inom försäljning, marknadsföring och företagsledning bland annat som koncernchef på Sporrong och VD för Sundsvallsflyg och Dina Försäkringar. Johan har ett stort kontaktnät och gedigen erfarenhet av besöksnäring.

– Box är en härlig utmaning för mig, delvis välkända frågor och en del helt nya. Jag ser mycket fram emot att få jobba med en produkt som redan har ett mycket gott renommé över i stort sett hela världen och med medarbetare som brinner för kompromisslös kvalitet och som dessutom är ett trevligt och glatt gäng. Jag ser verkligen fram emot att få sätta mig in i verksamheten och försöka bidra på mitt sätt, säger Johan.”

Vid stämman valdes också Gabriella Axelsson till ny styrelseledamot. Gabriella representerar Axson Svenska AB som är fjärde största ägaren i Box.

Gabriella är CEO för Axson Svenska som är ett familjeägt moderföretag i en koncern med säte i Göteborg. Genom dotterbolagen Svetsteknik, Axson Teknik, Meltolit och Kontrollmetod marknadsförs svetsmaskiner, tillsatsmaterial för svetsning samt oförstörande provning. Dessutom ägs och förvaltas egna fastigheter i Göteborg. Gabriella äger och driver också den oberoende buteljeringsfirman Whiskytaste AB.

Ledningsgruppen välkomnar den nya styrelsen och ser fram emot ett intensivt och engagerat samarbete.

Frågor: vänligen kontakta

vd: Thomas Larsson 070 552 48 28 mail: thomas@boxwhisky.se
Ordförande: Johan Nikula 070 559 65 03 mail: johan.nikula@telia.com