Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

Pressmeddelande 2016-03-13

Pressmeddelande

 

Den svenska whiskyproducenten Box Destilleri fortsätter leverera stark tillväxt och positivt resultat

Den positiva utveckling som präglat Box Destilleri AB fortsätter också att sätta tonen för 2016 års bokslut. Rörelseintäkten ökade med 21 % till 41,41 mkr, främst driven av försäljningen av egna buteljerade produkter vilket ökade med 64 %.
– Vi är naturligtvis tillfreds med att kunna fortsätta utvecklas och investera, i både organisation och marknad, med fortsatt lönsamhet. Marknaden tar emot vår whisky på ett enastående sätt, både här hemma och på de internationella marknader där vi börjat introducera Box, och de volymer vi har möjlighet att buteljera säljer vi, kommenterar VD Thomas Larsson. Resultatet efter skatt för 2016 slutade på + 380 000 kr.
Resultatsammanställning

2016              2015

Omsättning netto (mkr)      35,36             27,32
Rörelseintäkter (mkr)          41,41             34,24
Förändring (%)                   +21                +49
Kostnader (mkr)                 – 40,78           -32,40
Rörelseresultat EBIT (mkr)   1,64               1,83
Resultat efter skatt (mkr)   0,38               0,35

 

  • Försäljningen av buteljerad whisky från mognadslagret står nu för 47 % av den totala försäljningsintäkten. Under året lanserades inte mindre än 11 officiella buteljeringar.
  • Exporten visar kraftig tillväxt och står för 20 % av den totala försäljningen av buteljerade produkter
  • Försäljningen av 40 liters fat till privatpersoner och företag fortsätter att utvecklas. Under 2016 såldes 959 fat och 20 459 flaskor buteljerades för kunders räkning ur privata fat.
  • Box Visitor Center är en viktig faktor i bolagets varumärkesbygge och visade under året starkt tillväxt både vad gäller besökare och intäkt. Omsättningen var 4,14 mkr.
  • Under november introducerades Box första ”standardprodukt”. Box Dálvve The Signature Malt lanserades i Systembolagets beställningssortiment i 70 cl flaska. Under årets sista två månader såldes mer än 10 000 flaskor, en mycket stor framgång. Sedan den 1 mars är Box Dálvve en produkt i Systembolagets ordinarie sortiment och finns på hyllan i drygt 300 butiker.

 

För ytterligare information kontakta VD Thomas Larsson  070-552 78 28, thomas@boxwhisky.se. Bokslut och årsredovisning finns på boxwhisky.se