Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

Pressmeddelande

Stark utveckling för Box Destilleri
gav historiskt resultat 2015

 

Producenten av singelmalt whisky Box Destilleri AB, kan summera ett framgångsrikt 2015. Omsättningstillväxten blev 48 % och tillväxtbolaget redovisar för första gången under sin uppbyggnadsfas ett positivt resultat. Omsättningen inklusive lagerförändring landar 2015 på 34,2 mkr.

”Resultatmässigt ligger vi nu ett år före vår långtidsbudget, säger vd Thomas Larsson. Vi har förbättrat vårt rörelseresultat med ca 3 mkr sedan 2014 främst tack vare en mycket stark försäljningsutveckling.

Försäljningsökningen är sammantaget nästan 70%. Buteljerade produkter står för den enskilt största ökningen men även försäljningen av fat har nått tuffa försäljningsmål. Under 2015 skedde också en uppstart av besöksverksamheten på destilleriet i Ångermanland i ett nytt besökscenter vilket har bidragit positivt till verksamheten.

Produktionen vid destilleriet har gått för fullt under 2015 och Box har producerat ca 101 000 liter ren alkohol i sina kopparpannor. Tillväxten i mognadslagret är helt enligt plan.

”Intresset och efterfrågan på vår whisky har varit stort även från internationella marknader och under 2015 exporterade vi de första 2500 flaskorna till vår försäljningspartner i Frankrike La Maison de Whisky, berättar Thomas Larsson. Även vår satsning på exportmarknader sker något år tidigare än plan tack vare stort intresse”

”Det finns mycket positivt att ta med sig från 2015, främst den fina respons vi får av våra kunder. Vi lägger mycket stor vikt vid att jobba ute på fältet, träffa kunder och prata om ”the Box way”. Den energi vi får från whiskyvänner landet runt och till viss del jorden runt, är perfekt bränsle för att driva vår utveckling, säger Thomas Larsson.

För mer information VD Thomas Larsson 070-552 78 28

 

Resultatsammanställning 2015 2014
Omsättning, netto MSEK 27,32 15,99
Rörelseintäkter MSEK 34,24 23,03
Rörelseres. före avsk. MSEK 1,83 −1,29
Resultat efter skatt MSEK 0,354 −2,161