Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

Sekretess

Box Whisky månar om din integritet och kommer att behandla alla personuppgifter i enlighet med personupp- giftslagen (PUL) och standarderna för korrekt informationsbehandling. Vi samlar in vissa personuppgifter, t ex namn, personnummer, e-postadress, postadress, telefonnummer och annan information för att kunna kommunicera med och leverera Box Whiskys produkter och tjänster till dig. Box Whisky bearbetar känsliga personuppgifter med den enskildes medgivande, eller om det på annat sätt är tillåtet i lag, endast om det behövs för att uppfylla juridiska förpliktelser. All personlig information du delger oss när du begär mer information, prenumererar på nyhetsbrev eller gör en anmälan om fatköp kommer endast att användas av Box Whisky för att:

1.  Uppdatera och administrera vår kunddatabas.
2.  Hantera anmälningar till och deltagande i våra program, produkter eller tjänster.
3.  Tipsa dig om Box Whiskys nyheter eller om produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig.

Box Whisky kommer inte att dela denna information med tredje part såvida det inte är nödvändigt för genomförande av program, produkter eller tjänster till vilka du anmält dig. Genom att registrera dig medger du att vi hanterar dina uppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

Box Whisky verkar för att datasystem och programvaror har god säkerhet och är fysiskt, administrativt och tekniskt skyddade från obehörig åtkomst och användning. Fullständig säkerhet kan aldrig garanteras och om du känner osäkerhet beträffande särskilda personuppgifter bör informationen inte sändas via Internet.