Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

Skuldebrev

Viktigt med ditt skuldebrev
Oavsett var du ska hämta ut din whisky så gäller det att du under buteljeringsperioden skickar in ditt skuldebrev till oss (gäller ej delbuteljering) inklusive dina bankuppgifter. Vi ska ju betala tillbaka pengarna som du tidigare betalat in till oss som ett lån, så att de kommer dig till godo när du ska betala för dina flaskor.
Observera att vi från och med 2016 inte skickar ut skuldebrev.

Vid uthämtning på Systembolaget
Lånet återbetalas i samband med att vi får inköpsordern från Systembolaget.

Vid uthämtning utomlands
Lånet återbetalas cirka en vecka innan första möjliga uthämtningsdag.

Om ni har valt att återfylla ert fat

En kreditnota på lånet och en ny faktura på återfyllning skickas till fatägaren. Lånet återbetalas inte automatiskt utan här får fatägaren ett val.

1. Betala in mellanskillnad mellan kreditnota och faktura. (ange fakturanummer på betalningen.)
2. Vill ni att kreditnotan ska betalas ut, kontakta ekonomiavdelningen så genomförs utbetalningen.

Ovan är avhängigt att vi har mottagit skuldebrevet och fullständiga kontouppgifter senast två veckor innan första möjliga uthämtningsdag.
Kan med fördel skickas in direkt i samband med buteljeringsanmälan.

Skuldebrevet skickas till oss på adressen nedan. Det behöver inte skickas rekommenderat.

Box Destilleri AB
Sörviken 140
872 96  BJÄRTRÅ