Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

Tunnbinderi

Av förklarliga skäl är det länge sedan tunnbindare var ett stort yrke
här i Sverige. Vår inhemska produktion av drycker som kräver lagring
på träfat har ju under lång tid varit ganska begränsad

Kolning

Idag finns en enda tunnbindarmästare i landet. Det är Johan Thorslund, som driver företaget Thorslundkagge. Box samarbetar med Thorslundkagge och med hjälp av Johans och hans kollegors hantverkskunnande får vi delar av vårt behov av fat tillgodosett här i Sverige.

Vi har också samarbeten med såväl skotska tunnbinderier som med flera tunnbinderier på kontinenten.

Traditionellt har tunnbinderi i väldigt stor utsträckning varit ett hantverk. Många stora tunnbinderier har numer gjort ansträngningar för att industrialisera tillverkningsprocessen men fortfarande är det, på de flesta håll, många moment i arbetet som utförs för hand av erfarna och hantverksskickliga tunnbindare.

Efter att eken är fälld och uppstyckad i delar sågas eller klyvs den till stavar. Därefter behöver dessa ämnen torkas. För den europeiska eken, som innehåller mer bittra garvämnen, görs detta normalt utomhus där ekstavarna får ligga i flera år i regn och rusk för att delar av dessa ämnen ska lakas ur.

När fatet ska resas placeras stavarna stående i ett tunnband. De mjukas sedan upp med hjälp av värme eller vattenånga och böjs och tvingas ihop med hjälp av de grova tunnband som håller ihop fatet. Botten tillverkas av stavar som sätts samman till en skiva som sågas rund, sätts in i en skåra i stavarna och kläms fast. …Ja, det är precis så komplicerat som det låter.

770När fatet är rest så rostas insidan normalt över öppen eld. Vid bindning av amerikanska bourbonfat sätter man till och med eld på fatet och låter det stå och brinna en stund. Då får fatet ett kolskikt på några millimeter på insidan. Detta görs för att vanillin och lignin lättare ska kunna lösas ut ur träet under lagringen men också för att kolskiktet reagerar med och tar bort vissa oönskade svavelföreningar ur spriten.

De tunnbinderier som Box samarbetar med har inte bara den viktiga uppgiften att binda nya fat. Lika viktigt för oss är att ha en pålitlig partner för ombindning av stora fat som tidigare lagrat någon annan dryck. Det är ju genom att köpa in stora bourbon- eller sherryfat, som vi sedan låter binda om, som vi får fram våra Ankare på 39,25 liter. Det kräver i stort sett lika mycket arbete att binda ett Ankare från ett stort fat som att binda ett helt nytt fat och vi får oftast inte ut mer än lite drygt ett Ankare när ett 200 liter stort fat plockas isär och sågas ner i storlek.