Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

Priser

Vad kommer dina flaskor att kosta
När du buteljerar ditt fat och hämtar ut flaskorna ska du betala den sista delen av kostnaden för din färdiga whisky. Det är alkoholskatt, moms samt utlämningsställets påslag. Det slutgiltiga priset per flaska vet vi först när vi har mätt upp den exakta alkoholstyrkan på din whisky och kan beräkna skatten.

Räkneexempel på whiskypriser i de olika länderna med dagens gällande alkoholskatter, valutakurser och momssatser. Räknat på 68 flaskor och 63% alkohol, orökigt recept på Ankare:

Sverige                      467 sek/flaska
Danmark                 346 sek/flaska
Estland                     345 sek/flaska (ink höjd alkoholskatt fr o m 2016)
Tyskland                  303 sek/flaska

Observera att priset för själva fysiska fatet inte är medräknat i exemplen ovan, då det du betalar vid uthämtningstillfället enbart är för whiskyn.
Vill du räkna med fatets kostnad i flaskpriset, och t ex har betalat 8800 sek för det, delar du det beloppet med, som i exemplet, 68 flaskor och adderar till flaskpriserna.

Tilläggstjänster
Delbuteljering 18 flaskor               1500,- ink moms
Flera etikettexter/logotyper           250,- ink moms per extra vald text/logotyp
Spädning                                             500,- ink moms
Frakt av tömt fat                               400,- ink moms