Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

Thomas Larsson

Thomas Larsson

Vår verkställande direktör Thomas Larsson är bonden som bytte mjölken mot whiskyn. Thomas är engagerad i miljöfrågor och har med stor entreprenöriell kraft ägnat sig åt biodrivmedel. Thomas tillhör den grupp som grundade Box Destilleri.